Zawór bezpieczeństwa pompy płuczkowej

Zawór bezpieczeństwa pompy płuczkowej

Przeznaczenie

Zawory bezpieczeństwa typu ZWB-40 montowane na linii tłocznej pompy płuczkowej stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy np. dotyczące zakładów górniczych lub jeżeli narzucają to stosowane narzędzia wiertnicze.

Typ ZWB-40 z kołkiem ścinanym

Wzrost ciśnienia do wartości maksymalnej powoduje otwarcie zaworu i przekierowanie przepływu na zlew. Ciśnienie maksymalne ustala się wielkością średnicy założonego kołka, którego ścięcie powoduje trwały upust ciśnienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy odkręcić osłonę zaworu, usunąć pozostałości ściętego kołka, następnie wepchnąć tłoczek w tuleję i zamontować nowy kołek.

Typ ZWB-40-S ze sprężyną

Wzrost i utrzymywanie się ciśnienia na poziomie wartości maksymalnej powoduje otwarcie zaworu i przekierowanie przepływu na zlew. Przekroczenie ciśnienia nastawy regulowanego śrubą powoduje przesunięcie tłoka i otwarcie wylotu, a obniżenie ciśnienia samoczynnie zamyka swobodny wylot cofając zawór automatycznie do pozycji zamkniętej pod ciśnieniem.

Dane techniczne

Przepływ maksymalny: 1000 l/min

Ciśnienie maksymalne: 50 bar

Ciśnienia otwarcia:

Średnica kołka [mm]Ciśnienie otwarcia [bar]
Ø335
Ø2,425
Ø220

Wymiary

Sposób zamawiania

Zawór bezpieczeństwa

ZWB-40-wielkość zawleczki-gwint na tłoczeniu-gwint na przelewie.