Wiertnica pozioma sterowana WPS-20S

Wiertnica pozioma sterowana WPS-20S przeznaczona jest do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania. Zabudowana jest w studni o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm jako komorze startowej.

Wiertnica służy do wykonywania przewiertów o zadanych spadkach pod rurociągi kanalizacyjne w zakresie średnic od Ø100 do Ø273 mm i długości do 15 m. Jest szczególnie polecana do wykonywania precyzyjnych przyłączy domowych.

Proces wykonywania przewiertu składa się z trzech faz:

  • wiercenie żerdzią pilotażową z zadanym spadkiem,
  • wypychanie żerdzi i wiercenie ślimakiem wraz z wciskaniem rury osłonowej w odcinkach 0,5 m,
  • wciąganie z komory wyjściowej rury PE i wyciąganie rur osłonowych, lub wypychanie rur osłonowych rurami przewodowymi, np. KERAMO

Istotną cechą wiertnicy jest możliwość montażu w studni przez właz Ø600. To nowatorskie rozwiązanie czyni wiertnicę najmniejszą, nieoferowaną dotąd na rynku w Polsce maszyną tego typu.

Do zasilania wiertnicy WPS-20S zalecamy zastosowanie agregatów hydraulicznych Bipromasz, typ HAS-18. Podłączenie między wiertnicą a agregatem hydraulicznym umieszczonym nad studnią odbywa się przy pomocy giętkich przewodów hydraulicznych.

PARAMETR TECHNICZNYWIELKOŚĆ
Komora startowa - studniafi 1000 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rury przeciskowej273 mm
Maksymalna długość przewiertu15 m
Siła pchająca250 kN
Siła ciągnąca 200 kN
Moment obrotowy ślimaka3200 Nm
Nominalna prędkość obrotowa30 obr/min
Ciśnienie zasilania17,5/25 MPa
Masa wiertnicy290 kg
Faza 1

Przewiert żerdzią pilotażową z zadanym spadkiem, przy użyciu systemu podglądu optycznego.

Przewiert żerdzią pilotażową z zadanym spadkiem, przy użyciu systemu podglądu optycznego.
Faza 2 A

Wypychanie żerdzi ślimakiem z rurą osłonową (grunty lekkie i średnio zwięzłe).

Wypychanie żerdzi ślimakiem z rurą osłonową (grunty lekkie i średnio zwięzłe)
lub faza 2 B

Wypychanie żerdzi ślimakiem z rurą osłonową i głowicą z nożami odchylnymi (grunty zwięzłe).

Wypychanie żerdzi ślimakiem z rurą osłonową i głowicą z nożami odchylnymi (grunty zwięzłe).
faza 3 A

Wciąganie rury PE, PVC

Wciąganie rury PE, PVC
lub faza 3 B

Wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur osłonowych.

Wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur osłonowych.