Ślimakowa głowica sterowana SGS-126

Ślimakowa głowica sterowana SGS-126 produkcji Bipromasz

Przeznaczenie

Ślimakowa głowica sterowana typu SGS-126 przeznaczona jest do bezwykopowego układania rurociągów o średnicy zewnętrznej ∅z=1220 mm. Prezentowana wielkość urządzenia jest wykonaniem przykładowym –  wykonujemy na zamówienie głowice sterowane o dowolnej średnicy zewnętrznej. Zastosowanie głowicy sterowanej typu SGS umożliwia wykonanie przewiertu sterowanego w gruntach zwartych. W odróżnieniu od standardowej technologii naszych wiertnic WPS nie występuje za pomocą standardowych wiertnic hydraulicznych serii HWP z pominięciem etapu przeciskania żerdzi pilotażowych.

Technologia mikrotunelowania urządzeniem SGS-126 opiera się na następujących czynnościach:

  • wykonanie odpowiednio długiej komory startowej według zaleceń dla wiertnicy poziomej WPS 140 lub HWP-140, która jest maszyną napędową dla głowicy skrawającej urządzenia SGS,
  • posadowienie wiertnicy hydraulicznej w komorze startowej w kierunku planowanego przebiegu rurociągu docelowego,
  • wciskanie głowicy SGS w grunt z jednoczesnym zwierceniem urobku za pomocą ślimakowej głowicy skrawającej,
  • kontrola kierunku wiercenia za pomocą układu teleoptycznego,
  • korekta kierunku wiercenia poprzez wychył tarczy urabiającej głowicy SGS.

Odbiór urobku zwierconego przez głowicę SGS-126 odbywa się za pomocą wyrzutnika ślimakowego wiertnicy poziomej Bipromasz.

Charakterystyka techniczna

ŚLIMAKOWA GŁOWICA STEROWANA TYP SGS
NOMINALNA ŚREDNICA TARCZYmmØ1260
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITAmm3 400
MASAkg3900
KĄT SKRĘTU GŁOWICY± 2,5° (lewo-prawo)
KĄT POCHYLENIA GŁOWICY± 2,5° (góra-dół)
RURA OSŁONA
ŚREDNICAmmØ610
ZALECANA WIERTNICA POZIOMA NAPĘDU GŁOWICY SGS-126
MOMENT OBROTOWYkNmmin 4000
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA1/minmin 15
SIŁA WCISKANIA RURkNmin 3000
Ślimakowa głowica sterowana SGS-126 produkcji Bipromasz