Ślimaki i głowice do palownic

Świdry ślimakowe do wiercenia i formowania pali w technologii CFA

Przeznaczenie

Palownica, jako maszyna wiertnicza do drążenia otworów w gruncie i formowania w nim pali, wymaga specjalistycznych narzędzi wiertniczych do najpopularniejszych obecnie technologii:

  • pale wiercone wg PN-EN 1536 (Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Pale wiercone) – formowane w gruncie, z rurą osłonową lub bez rury osłonowej, przez wywiercenie otworu w gruncie i wypełnienie go betonem lub żelbetem,
  • pale przemieszczeniowe wg PN-EN 12699 (Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Pale przemieszczeniowe) – zagłębiane w grunt bez usuwania urobku np. poprzez wkręcanie

Firma Bipromasz produkuje narzędzia wiertnicze do w/w technologii, które wyróżnia znakomita urabialność gruntu dzięki innowacyjnemu opracowaniu geometrii ostrzy wiertniczych, trwałość użytych materiałów, wymienność ostrzy i wysoka jakość połączeń kształtowych.

Świdry ślimakowe

Ślimak przedłużający

ślimak przedłużający

Ślimak czołowy ze zintegrowaną głowicą urabiającą

opcjonalnie z dolnym lub bocznym wylotem betonu dla techniki formowania świdrem ciągłym – CFA (continuous flight auger)

ślimak czołowy

Żerdź przedłużająca

żerdź przedłużająca

Ślimaki z bocznym wlotem (do głowic nieprzelotowych)

ślimaki z bocznym wlotem (do głowic nieprzelotowych)

Ślimaki i głowice do palownic – Dane techniczne

Ø300400500600700800
L1 ÷ 41 ÷ 41 ÷ 41 ÷ 41 ÷ 41 ÷ 4
S120130130/160130/160160160
przelot95100100/125100/125125125

Świder do pali przemieszczeniowych FDP

Świder do pali przemieszczeniowych FDP

Mieszadło DSM

Mieszadło DSM