Wirowe pompy płuczkowe

Wirowe pompy płuczkowe

Przeznaczenie

Pompy wirowe płuczkowe z napędami hydraulicznymi lub spalinowymi Bipromasz są przeznaczone do tłoczenia płuczki wiertniczej do odwiertu przy wierceniach pionowych o głębokości do 70 m. Wytwarzają max ciśnienie do 8 bar przy wydajności max do 1200 l/min – zależnie od wielkości pompy.

W charakterze płuczki wiertniczej może być zastosowana mieszanina wielofazowa o różnej gęstości od wody do zaczynów bentonitowych i cementowych. Zawartość domieszek mechanicznych (piasku, twardych cząstek wywierconej skały) nie powinna przekroczyć objętościowo 1%.

Przewód wiertniczy powinny tworzyć znajdujące się w ofercie Bipromasz żerdzie wiertnicze o dużym przelocie.

Zabudowa pompy realizowana jest na platformie wiertnicy, na wolnostojącej ramie lub na wózku. Napęd pompy zapewniamy od silnika hydraulicznego lub spalinowego.

Dane techniczne

Typ pompyWydajność [l/min]Ciśnienie max [bar]Pobór mocy [kW]Min przelot żerdzi wiertniczej [mm]
A3/5050081340
A3/6590082150
A3/80120083070
  1. Wydajność dla prędkości obrotowej 2900 obr/min
  2. Inne wielkości pomp oraz wyposażenie do pompowania innych płynów na zamówienie.

Przykłady zastosowania