Sonda statyczna wciskana CPT-20 na wiertnicy MWG-6

Sonda statyczna wciskana CPT-20 na wiertnicy MWG-6

Przeznaczenie

Sonda statyczna – wciskana CPT-20 jest przeznaczona dla badań stożkami elektrycznymi CPT i piezostożkami CPTU jako elementu rozpoznania podłoża gruntowego zgodnie z normą Eurokod 7 PN-EN 1997.

Urządzenie zostało skonstruowane jako osprzęt dodatkowy doczepiany do wiertnic geotechnicznych. Prezentujemy sondę CPT-20 naszej produkcji zamontowaną na wiertnicy geotechnicznej gąsienicowej typu MWG-6 przy zachowaniu pełnej funkcjonalności wiertniczej.

Istnieje możliwość zamówienia sondy statycznej wciskanej CPT-20 Bipromasz zabudowanej na podwoziu samojezdnym gąsienicowym.

Sonda statyczna CPT-20 o maksymalnej sile wciskania 200kN umożliwia określenie wybranych parametrów geotechnicznych przez pomiar oporu pod podstawą i wzdłuż pobocznicy stożka wciskanego w grunt. Urządzenie oferowane przez Bipromasz posiada w komplecie napędy hydrauliczne kotew wraz kotwami ślimakowymi i żerdziami przedłużającymi. Stół roboczy sondy posiada regulowaną prędkość posuwu i wyposażony jest w zaciski do żerdzi.

Sonda statyczna wciskana CPT-20 na wiertnicy MWG-6

Oprzyrządowanie narzędziowe i pomiarowe do sondy CPT-20 w opcjach:

OPCJA 1 – CPT ręczne zapisywanie odczytywanych wartości, Zestaw oprzyrządowania sondy CPT ze stożkiem mechanicznym i hydrauliczną głowicą pomiarową oraz żerdziami 30 m.

Oprzyrządowanie narzędziowe i pomiarowe do sondy CPT-10 - opcja 1

OPCJA 2 – CPT zapis parametrów do pamięci rejestratora oraz oprogramowanie do obróbki wyników na komputerze. Zestaw oprzyrządowania sondy CPT ze stożkiem mechanicznym i elektryczną głowicą pomiarową oraz żerdziami 30 m

Oprzyrządowanie narzędziowe i pomiarowe do sondy CPT-10 - opcja 2

OPCJA 3 – CPTU zapis parametrów do pamięci rejestratora oraz oprogramowanie do obróbki wyników na komputerze. Zestaw oprzyrządowania sondy CPTU ze stożkiem elektrycznym oraz żerdziami 30 m

Oprzyrządowanie narzędziowe i pomiarowe do sondy CPT-10 - opcja 3

Obowiązujące normy

  • PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
  • PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
  • PN-EN ISO 22476-1:2013-03 (PN-EN ISO 22476-1:2013- 03 / AC:2013-05) Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 1: Badania sondą statyczną ze stożkiem elektrycznym oraz piezo-elektrycznym.
  • PN-EN ISO 22476-12:2009 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 12: Badania sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej