Poszerzacze hydrauliczne

Poszerzacze hydrauliczne prodiukcji Bipromasz

Przeznaczenie

Poszerzacz hydrauliczny jest ślimakową głowicą urabiającą z własnym napędem hydraulicznym, pchającą urobek do przodu przez uprzednio wciśnięte stalowe rury osłonowe. Poszerzacz jest pchany przez segmenty wciskanej instalacyjnej rury przeciskowej.

Technologia ta została pokazana na poniższej grafice.

Umieszczona w komorze startowej wiertnica pozioma WPS lub HWP realizuje przewiert sterowany etapami:

    1. Przeciskanie żerdzi pilotażowej ZP114 lub ZP127 z teleoptyczną kontrolą kierunku wiercenia.
    2. Wciskane są stalowe rury osłonowe poprzedzone głowicą urabiającą, wewnątrz których pracują świdry ślimakowe wybierające urobek. Uzyskujemy przewiert zależny od dostępnych rur osłonowych np. Ø356, 406, 508, 560, 610, 813.
    3. Montowany jest poszerzacz hydrauliczny na finalną średnicę przewiertu.
    4. Poszerzacz hydrauliczny jest pchany przez wiertnice poziomą rurami instalacyjnymi, a jego własny napęd hydrauliczny obraca ślimaki w rurach osłonowych w lewo transportując urobek do komory końcowej.

Rys. Wiercenie poszerzaczem z własnym napędem hydraulicznym

Poszerzacz hydrauliczny - rysunek poglądowy

Dane techniczne

ParametrtypP61/146P82/148
P82/128
P56/112
P56/102
P51/82
P51/72
P40/65
P40/56
P36/56
P30/66
Średnica rury osłonowejmmØ610Ø813Ø560Ø508Ø406Ø356
Ø298
Średnica rury instalacyjnejmmØ1420Ø1482
POLYCRETE DN1200,
Ø1280
POLYCRETE DN1000
Ø1120
GRP1099 FS HOBAS,
Ø1020
GRP1099 FS HOBAS
Ø820
Ø720
HOBAS
Ø658 KERAMO DN500
Ø556 KERAMO DN400
Ø556 KERAMO DN400
Ø658 KERAMO DN500
Zalecana wiertnica poziomatypHWP-140HWP-140,
HWP-140, WPS-140
HWP-120, WPS-140,
HWP-120, WPS-100
HWP-120, WPS-100WPS-80WPS-60
Prędkość robocza
obr/min10-20
Moment maksymalnydaNm395025002500180012001200

Poszerzacze hydrauliczne w zastosowaniu

Poszerzacze hydrauliczne produkcji Bipromasz w zastosowaniu