Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi

Etapy wykonywania przewiertów

Przeciskanie z obrotem żerdzi pilotażowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym)

Etap 1 - Przeciskanie z obrotem żerdzi pilotażowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym)

Wciskanie rur osłonowych stalowych za pomocą prowadnika i transport urobku ślimakiem.

Metoda przeznaczona do gruntów lekkich i średniozwięzłych

Etap 2 - Wciskanie rur osłonowych stalowych za pomocą prowadnika i transport urobku ślimakiem

Wiercenie głowicą z nożami odchylnymi i wciskanie rur osłonowych stalowych.

Metoda przeznaczona do gruntów zwięzłych i bardzo zwięzłych.

Etap 2 - Wciskanie rur osłonowych stalowych za pomocą prowadnika i transport urobku ślimakiem

Wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur osłonowych

Wiercenie poszerzaczem z własnym napędem hydraulicznym

  • wypychanie stalowej rury osłonowej
  • wciskanie rur przewodowych
Etap 5 - Wiercenie poszerzaczem z własnym napędem hydraulicznym

Wiercenie aktywną głowicą poszerzającą typu GPN (do gruntów bardzo zwięzłych)

  • wypychanie stalowej rury osłonowej
  • wciskanie rur przewodowych
Etap 6 - Wiercenie aktywną głowicą poszerzającą typu GPN (do gruntów bardzo zwięzłych)

Wciąganie rur PE z użyciem płuczki

Etap 7 - Wciąganie rur PE z użyciem płuczki

Dobór wiertnicy sterowanej

Typ wiertnicyTyp agregatu zasilającegoZalecany wydatek oleju [dm3/min]
WPS-40HAS-5070 + 25
WPS-50HAS-70120 + 40
WPS-50SHAS-70120 + 40
WPS-60HAS-70, HAS-90180 + 50
WPS-80HAS-90220 + 75
WPS-80SHAS-90220 + 75
WPS-100HAS-90, HAS-120220 + 75
WPS-140HAS-120, HAS-190300 + 100
Dobór wiertnicy sterowanej - wykres

Minimalne wymiary komór przeciskowych

WPS-40WPS-50WPS-50SWPS-60WPS-80WPS-80SWPS-100WPS-140
A25002700-27002700-32006200
B15001800-18002100-23003500
C490 - 720510 - 730530 - 790510 - 730770 - 970660 - 970820 - 10201000 - 1250
D20002500
Minimalne wymiary komór przeciskowych
Minimalne wymiary komór przeciskowych
Minimalne wymiary komór przeciskowych

Zalecenia do konstrukcji komór

Wszystkie wiertnice – oprócz WPS-50S oraz WPS-80S – pracują w komorach prostokątnych. Wiertnice WPS-50S oraz WPS-80S przystosowane są do komór okrągłych (studni). Konstrukcja komory powinna być tak zaprojektowana, by posiadała odpowiednią wytrzymałość na przeniesienie sił wciskających wiertnicy. Zaleca się stosować zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego użytku.

Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadłości i stabilności tylnej ściany komory podczas wciskania. Dopuszcza się również wykonanie komór ze ścianek szczelnych lub płyt betonowych. Na komory okrągłe można stosować kręgi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podłoża komór mogą być wykonane z betonu, płyt betonowych, belek stalowych czy dla mniejszych wiertnic belek drewnianych. Ważne by podczas przecisku podłoże było stabilne. Zaleca się bezwzględnie wykonać niezależny fundamencik o wymiarach 30×30 do postawienia stojaka teodolitu.

W narożnikach komory przewidzieć studnię odwadniającą. Wszystkie komory przeciskowe winny być tak wykonane, by spełniały warunki wytrzymałościowe, gwarantowały stabilność wiertnicy oraz spełniały warunki BHP.

Elementy osprzętu wiertniczego

Pilot Ø114
Pilot Ø114

Łącznik pilota
Łącznik pilota

Żerdź Ø114
Żerdź Ø114

Prowadnik rury osłonowej do gruntów lekkich i średniozwięzłych
Prowadnik rury osłonowej do gruntów lekkich i średniozwięzłych

Rura osłonowa dwukierunkowa
Rura osłonowa dwukierunkowa

Rura osłonowa jednokierunkowa wraz ze ślimakiem transportującym
Rura osłonowa jednokierunkowa wraz ze ślimakiem transportującym

Złącze obrotowe
Złącze obrotowe

Głowica urabiająca do gruntów zwięzłych - widiowa
Głowica urabiająca do gruntów zwięzłych – widiowa

Głowica urabiająca do gruntów lekkich i średniozwięzłych - nożowa
Głowica urabiająca do gruntów lekkich i średniozwięzłych – nożowa

Rura czołowa osłonowa
Rura czołowa osłonowa

Pierścień pchający rurę osłonową
Pierścień pchający rurę osłonową

Rura osłonowa jednokierunkowa
Rura osłonowa jednokierunkowa

Pierścień rozdzielczy
Pierścień rozdzielczy

Rura przewodowa
Rura przewodowa

Pierścień pchający rurę przewodową
Pierścień pchający rurę przewodową

Poszerzacz z napędem hydraulicznym
Poszerzacz z napędem hydraulicznym

Aktywna głowica poszerzająca
Aktywna głowica poszerzająca

Ślimak do gruntów nawodnionych
Ślimak do gruntów nawodnionych

Prezentacje filmowe

Demonstracja filmowa

Wiertnice poziome sterowane – pełna oferta