Hydrauliczne wiertnice poziome niesterowane

Istniejąca sieć obciążonych ruchem dróg, przejazdów kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknięcia olbrzymich nakładów i utrudnień wynikających z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome.

Wieloletnie doświadczenia związane z przeciskaniem rur w różnych warunkach gruntowych oraz ciągłe poszukiwania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, spowodowały powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.