Hydrauliczne wiertnice poziome niesterowane

  1. Start
  2. /
  3. Wiertnice poziome
  4. /
  5. Hydrauliczne wiertnice poziome niesterowane

Istniejąca sieć obciążonych ruchem dróg, przejazdów kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknięcia olbrzymich nakładów i utrudnień wynikających z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome.

Wieloletnie doświadczenia związane z przeciskaniem rur w różnych warunkach gruntowych oraz ciągłe poszukiwania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, spowodowały powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.