Rejestrator do wciągarki kablowej. Długość liny – siła uciągu

Rejestrator do wciągarki kablowej Bipromasz

Przeznaczenie

Pomiar i rejestracja parametrów pracy wciągarek kablowych pozwala na kontrolę i rejestrację siły ciągnącej w funkcji długości liny. Jednostka centralna wyposażona jest w czytelny wyświetlacz LCD i kartę pamięci Micro SD. Zakodowane wyniki pomiarowe można odtworzyć i wydrukować za pomocą dostarczanego z urządzeniem dedykowanego oprogramowania umożliwiającego filtrowanie danych po nazwie miejsca instalacji lub po wybranym zakresie czasu. Integralną częścią układu są czujniki umożliwiające pomiar długości liny i aktualnej siły.

Elementy systemu

elementy_systemu_1Jednostka centralna
- ekran do pracy,
- prosta obsługa przyciskami funkcyjnymi,
- start zapisu,
- stop zapisu,
- zerowanie długości liny
elementy_systemu_2Jednostka centralna
- ekran ustawień systemowych,
- wybór biegu pracy: wolny lub szybki,
- wybór max siły uciągu z opcją rozłączenia układu hydraulicznego po przekroczeniu wartości,
- wybór częstotliwości zapisu np. co 2 s,
- kontrola czasu systemowego
elementy_systemu_3Czujniki
- czujnik długości liny – różne metody pomiaru zależnie od konstrukcji wciągarki,
- pomiar siły
elementy_systemu_4Oprogramowanie

- podgląd, filtrowanie i wydruk wyników,
- możliwość przypisywania nazwy własnej do każdego miejsca wykonywania robót i szyba analiza danych po nazwie