Wiertnica pionowa geotechniczna H25G – małogabarytowa wiertnica pionowa MWG-6

Wiertnica pionowa geotechniczna H25G – małogabarytowa wiertnica pionowa MWG-6 służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą następujących metod:

  • wiercenie świdrem ślimakowym na sucho z możliwością wciskania rur osłonowych,
  • wykonywanie otworów metodą udarową za pomocą szarpaka i wciągarki,
  • wiercenie za pomocą płuczki (opcja – po wyposażeniu wiertnicy w pompę płuczkową).

Nominalne parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy do 240 mm na głębokość do 30 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Wiertnica posiada podwozie gąsienicowe z gumowymi gąsienicami oraz napęd własny wysokoprężnym silnikiem spalinowym.

Dodatkowo wiertnicę można wyposażyć w sondę udarową SPT oraz pompę płuczkową.

Kompletację wiertnicy należy każdorazowo uzgodnić z producentem.

Wykonanie specjalne

Podwozie dwudrogowe gąsienicowo-szynowe do prowadzenia prac wiertniczych na torach kolejowych.

WIERTNICA GĄSIENICOWATYPH25G
MAX. ŚREDNICA WIERCENIAmmo240
MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIAm30
MAX. ŚREDNICA RUR OKŁADZINOWYCHmm9 5/8"(245mm)
GŁOWICA OBROTOWABIEGIII
PRĘDKOŚĆ OBROTOWAobr/min4590
PROWADNICA
DŁUGOŚĆmm3700
SKOK GŁOWICY OBROTOWEJmm2400
PRZESUW PROWADNICYSKOKmm950
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA
MAKS. SIŁA W LINIEkN12
ŚREDNICA LINY / DŁUGOŚĆ LINYo10mm / 50m
SZARPAK
SKOK NARZĘDZIA ZAWIESZONEGO NA LINIEmm750620480
MAX. MASA NARZĘDZIAkg230375490
MOC SILNIKA SPALINOWEGO25-31 kW
SZEROKOŚĆ1400 mm
MASA WIERTNICY (BEZ OSPRZĘTU)~2200 kg

Wiertnica pionowa geotechniczna H25G – na podwoziu gąsienicowym (MWG6) w położeniu transportowym

Wiertnica pionowa geotechniczna H25G - na podwoziu gąsienicowym (MWG6)

Wiertnica pionowa geotechniczna H25G – na podwoziu gąsienicowym (MWG6) w położeniu roboczym

Wiertnica pionowa geotechniczna H25G - na podwoziu gąsienicowym (MWG6)